Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Bạn muốn tự học tiếng Hàn Quốc? Bạn chưa tìm được trang web nào dạy tiếng Hàn uy tín?...Bài viết dưới đây, chúng tôi liệt kê những trang web dạy tiếng Hàn và trang web của trường Hàn Quốc có dạy tiếng Hàn nhé.

1. Một số trang web có dạy tiếng Hàn online, nội dung tương đối dễ học, đem lại hiệu quả cao

http://www.mct.go.kr/koreanthroughenglish/index.htm

http://www.interedu.go.kr/intro_eng.htm

http://www.unification.org/ucbooks/kintro/toc.htm

 http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/e_index.htm

 http://korean.sogang.ac.kr

 2. Trang web của các trường ĐH tại Hàn Quốc có giảng dạy tiếng Hàn cho người nước ngoài

 - Trường ĐH Konkuk

http://www.konkuk.ac.kr/~kfli/

 - Trường ĐH Kyunbuk

http://rose0.knu.ac.kr/~lang/

 - Trường ĐH Kyunghee

http://www.iie.ac.kr/

 - Trường ĐH Korea

http://kola.korea.ac.kr/

 - Trường ĐH Dankook

http://www.dankook.ac.kr/html/a/a02am_02.html

 - Trường ĐH DongAh

http://218.53.119.3/newedu/index.htm

 - Trường ĐH Dongeui

http://language.dongeui.ac.kr/

 - Trường ĐH Myunji

http://sce.mju.ac.kr/main.htm

 - Trường ĐH Baeje

http://www.pcu.ac.kr/%7Ekli/

 - Trường ĐH quốc gia Busan

http://pnuls.pusan.ac.kr/

 - Trường ĐH ngoại ngữ Busan

http://cyberst.pufs.ac.kr/

 - Trường ĐH Sogang

http://www.sogang.ac.kr/~kleri/

 - Ngôn ngữ, trường ĐH Seoul

http://language.snu.ac.kr/

 - Trường ĐH Sunmoon

http://www.sunmoon.ac.kr/~koredu/

 - Trường ĐH SungKyun

http://www.skku.ac.kr/sli/

 - Trường ĐH SookMyung- Korean Language Program

http://sookmyung.ac.kr/~uo9165/

 - Trường ĐH Silla

http://klc.silla.ac.kr

 - Trường ĐH Ajoo

http://www.ajou.ac.kr/~afl/els/index.htm

 - Trường ĐH Yonsei

http://www.yonsei.ac.kr/~ilre/

 - Trường ĐH Ewha

http://ile.ewha.ac.kr/

 - Trường ĐH Chonnam

http://language.chonnam.ac.kr/

- Trường ĐH Changwon

http://www.changwon.ac.kr/~lang/

- Trường ĐH ngoại ngữ Hàn Quốc

http://maincc.hufs.ac.kr/~flttc/hufs/index.html

- Trường ĐH Hanyang

http://www.hviliuf.hanyang.ac.kr/

- Trường ĐH Hongik

http://huniv.hongik.ac.kr/~HILEC/

Đặc biệt, trang web đã được các bạn du học sinh VN tại Hàn Quốc sử dụng để học tiếng Hàn và đã đánh giá là rất hiệu quả.

3. Trang web của các trường ĐH tại Hàn Quốc có dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ 2

- Trường ĐH Kyunghee

http://web.kyunghee.ac.kr/~koredu/

- Trường ĐH Korea

http://edugrad.korea.ac.kr/

- Trường ĐH ngoại ngữ Busan

http://saejo.pufs.ac.kr/~post/edupost/Gyoyouk/gyoyouk_frame.htm

- Trường ĐH Sangmyung

http://www.smu.ac.kr/graduate/2grad1/

- Trường ĐH sư phạm thuộc ĐH Quốc gia Seoul

http://plaza.snu.ac.kr/~ed705/

- Trường ĐH Yonsei

http://suny.yonsei.ac.kr/~koreaedu/index.html

- Khoa sau ĐH của trường ĐH Ewha

http://korealo.com/

- Khoa ngữ văn của trường ĐH Ewha

http://home.ewha.ac.kr/~korea/

- Khoa sau ĐH của trường ĐH ngoại ngữ Hàn Quốc

http://gse.hufs.ac.kr/main/class/korean_1.html

- Trường ĐH Kyunghee

http://ww1.khu.ac.kr/~korean/

Mong những thông tin trên đây đã có thể giúp ích được cho những bạn có mong muốn tìm hiểu thêm về tiếng Hàn.

 

 

Hỗ trợ (24/7) 0906 907 079