Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

 

TT

TÊN TRƯỜNG

KHU VỰC

HỌC PHÍ

TIỀN NHÀ

Thời gian

JPY(man)

VNĐ

Thời gian

JPY(man)

VNĐ

1

Yu language Academy

Tokyo-Shinjuku

1 năm

78,1

153.857.000

3 tháng

15,0

29.550.000

2

International School of Business -ISB

Tokyo

1 năm

68

133.960.000

3 tháng

12,4

24.428.000

3

Tokyo Johoku Japanese Language School

Tokyo

1 năm

65,84

129.704.800

6 tháng

20,7

40.779.000

4

Unitas Japanese Language School

Kofu-yamanasi

1 năm

60

118.200.000

3 tháng

10,0

19.700.000

5

Unitas Japanese Language School

Tokyo-Shinjuku

1 năm

66

130.020.000

3 tháng

12,2

23.974.900

6

JCLI  Language School

Tokyo-Shinjuku

1 năm

78,84

155.314.800

3 tháng

15,5

30.535.000

7

An Language School

Tokyo

1 năm

73

143.810.000

3 tháng

16,0

31.569.250

8

Syutoku Japanese Education Academy

Tokyo

1 năm

70

137.900.000

3 tháng

10,0

19.700.000

9

Jin Tokyo Nihongogakko

Tokyo

1 năm

72,8

143.416.000

3 tháng

10,0

19.700.000

10

Waseda Keifuku Language Academy

Tokyo

1 năm

73,4

144.598.000

6 tháng

27,0

53.190.000

11

Japan Tokyo International School

Tokyo-Shinjuku

1 năm

74,78

147.316.600

6 tháng

22,2

43.734.000

12

Tokyo Word Japanese Language School

Tokyo-Shinjuku

1 năm

74,7

147.159.000

3 tháng

15,0

29.550.000

13

Akamonkai Japanese Language School

Tokyo

1 năm

72

141.840.000

3 tháng

13,0

25.610.000

14

Yamate International School

Saitama

1 năm

73

143.810.000

6 tháng

16,2

31.914.000

15

Wakaba International Education Institute

Saitama

1 năm

80

157.600.000

1 năm

25,5

50.235.000

16

Oji kokusai gogakuin

Saitama

1 năm

73

143.810.000

6 tháng

24,5

48.265.000

17

Yono Gakuin Japanese Language School

Saitama

1 năm

75,2

148.144.000

3 tháng

16,7

32.899.000

18

Chuo Joho Senmon Gakko

Saitama

1 năm

63,4

124.898.000

3 tháng

10,0

19.700.000

19

Matsuyama-Miyabi

Chiba

1 năm

76,5

150.705.000

3 tháng của trường

6,6

13.002.000

20

Only One Nihongo Gakko

Chiba

1 năm

73,6

144.992.000

3 tháng

12,0

23.640.000

21

Chiba Kokusai Gakuin

Chiba

1 năm

80,8

159.176.000

3 tháng

14,0

27.580.000

22

Mizuno Gaigo Gakuin

Chiba

1 năm

71,34

140.539.800

3 tháng

16,0

31.520.000

23

Asahi Kokusai Gakuin

Chiba

1 năm

69,74

137.387.800

6 tháng

16,0

31.520.000

24

Tokyo Japan Liberal  Arts College (JLA)

Chiba

1 năm

74,73

147.218.100

3 tháng

17,1

33.687.000

25

Atys International Academy

Tochighi

1 năm

65

128.050.000

6 tháng

16,2

31.914.000

26

Yoma Japanese Language School

Chiba-Tochighi

1 năm

77,4

152.478.000

6 tháng

12,0

23.640.000

27

Osafune Nihongo Gakuin

Okayama-phía nam

1 năm

74,83

147.415.100

3 tháng

12,3

24.231.000

28

International Academy Language School

Sendai

6 tháng

41,8

82.346.000

6 tháng

17,5

34.475.000

1 năm

76,6

150.902.000

29

Hotsuma International School-Ghifu

Ghifu

1 năm

74

145.780.000

3 tháng

12,0

23.640.000

30

Học viện Nhật ngữ Osaka (OJA)

Osaka

1 năm

68

133.960.000

3 tháng

20,2

39.794.000

31

Nissei Japanese Language School

Osaka

1 năm

76,6

150.902.000

6 tháng

17,8

35.066.000

32

Jkokusai Gakuin

Osaka

1 năm

75,2

148.144.000

6 tháng

20,2

39.794.000

33

Meric Nihongo Gakko

Osaka

1 năm

73

143.810.000

3 tháng

13,0

25.610.000

34

Jin Tokyo Nihongogakko

Osaka

1 năm

72,8

143.416.000

3 tháng

16,0

31.520.000

35

Aiwa Gaigo Gakuin

Fukuoka

1 năm

70

137.900.000

6 tháng

17,5

34.475.000

36

Kyushu Foreign Language Academy(Kfla)

Fukuoka

1 năm

70,3

138.491.000

6 tháng

17,6

34.672.000

37

FLA

Fukuoka

1 năm

73,5

144.795.000

6 tháng

17,5

34.475.000

38

Jin (Tokyo-Osaka)

Tokyo-Osaka

1 năm

72,8

143.416.000

3 tháng

16,0

31.520.000

39

Waseda Edu Nihongo Gakkou

Yokohama

1 năm

70,4

138.688.000

3tháng

16,0

31.520.000

40

Urawa Kyoiku Gakuin

Tokyo-Saitama

1 năm

73,5

144.795.000

3tháng

15,0

29.550.000

41

Tokyo Nihonbashi Institute

Tokyo

1 năm

71

139.870.000

3tháng

15,0

29.550.000

42

Japan International  Language Academy (JILA)

Hokaido, Kyoto, Fukuoka

1 năm

70

137.900.000

3 tháng

15,0

29.550.000

43

Samu Language School

Tokyo

1 năm

74

145.780.000

Không bắt buộc

x

x

44

UJS Language Institute

Tokyo

1 năm

73

143.810.000

Không bắt buộc

x

x

45

Tokyo International Exchange College

Tokyo

1 năm

75

147.750.000

6 tháng

30,4

59.888.000

46

Fukuoka Japanese Language School

Fukuoka

1 năm

77,5

152.675.000

6 tháng

17,4

34.278.000

 

TỶ GIÁ TẠM TÍNH: ngày 8 tháng 3 năm 2017

1 USD =

22.700

VNĐ

1JPY =

197

VNĐ

 

Hỗ trợ (24/7) 0906 907 079